מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות ברמת גן- ניתוח מדלן

רמת גן היא העיר המובילה בישראל בקידום תמ"א 38 בפער ניכר, עם כ-18% מכלל הפרויקטים שאושרו בארץ. כ-350 בניינים ברחבי העיר קיבלו היתר בנייה או שכבר אוכלסו, וכ-430 מבנים נוספים ממתינים להיתרים. שיעור הדירות החדשות שנמכרות במסגרת תמ"א 38 גבוה במיוחד, והגיע ב-2016 לכ-75% מכלל הדירות החדשות שנמכרו בעיר.

השנתיים האחרונות היו רוויות בטלטלות ובאירועים בתחום התמ"א 38 בעיר. בין היתר ניתן למנות את ערר חורגין, שאלת היטלי ההשבחה סביב תיקון 3 א’ והמחלוקות סביב אישור תכנית ג’ 53 ודו"ח החוקרת שמונתה לבחון אותו. כל אלו המחישו את סימני השאלה סביב אופיה העתידי של העיר ואת המחסור במדיניות ברורה ויציבה. בסוף 2017 אישרה העירייה מתווה חדש למימוש תמ"א 38 ,שהוא בגדר מדיניות פנימית (לא סטטוטורי), אך הוא מסתמך על תכניות קיימות ועררים אחרונים.

לפי התכנית, הגובה המקסימלי של המבנים החדשים שיוקמו יותאם לרוחב הרחובות לפי המפתח הבא: ברחובות ברוחב 7 מטר ומטה או ברחוב ללא מוצא ברוחב של עד 8 מטרים נדרשת תכנית מפורטת על מנת לקבל היתר לבנייה נוספת. ברחובות ברוחב 7 עד 12 מטר הגובה המרבי יהיה 8 קומות + גג, וברחובות שרוחבם מעל 12 מטר הגובה המקסימלי יהיה 9 קומות + גג. במסלול חיזוק ותוספת תתאפשר תוספת של 2.5 קומות ובמסלול הריסה ובנייה יוכלו להתווסף זכויות ל-2 קומות נוספות.

המדיניות החדשה אף מאפשרת תוספת של עד 20% במספר יחידות הדיור בקומות החדשות, מעבר לקיים בקומה טיפוסית קיימת, ובתנאי שהיקף הדירות הכולל לא עובר את המכפיל שנקבע לכל שכונה. בימים אלו, העירייה מצויה בהליך של הכנת מסמכי מדיניות למרבית השכונות שיתייחסו לגובה ולאופי הבנייה הנוכחי, למיקום בתוך השכונה ולשיקולי כדאיות כלכלית, כדרך לקביעת זכויות בנייה עתידיות. עדיין לא ברור מה יהיו התוצרים הסופיים של תכניות האב במרבית השכונות ומה מידת המענה שהן יספקו לסוגיה החשובה של התאמת התשתיות העירוניות ומוסדות הציבור לגידול הניכר במספר התושבים.

ככלל, חיסרון מרכזי של תכניות אב טמון בעובדה שמדובר בהליכים שאינם מחייבים את אישור מוסדות התכנון או את קיומו שיתוף ציבור משמעותי. עם זאת, תכניות אב מאפשרות אישור מדיניות מהיר יחסית.