מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות ברמת גן- ניתוח מדלן

רמת גן היא העיר המובילה בישראל בקידום תמ"א ‭ 38‬ בפער ניכר, עם כ-%‭20 ‬ מכלל הפרויקטים שאושרו בארץ.  

כ-‭250‬ פרויקטים ברחבי העיר קיבלו היתר בנייה או שכבר אוכלסו, וכ‭400- ‬  נוספים ממתינים להיתרים. שיעור הדירות החדשות שנמכרות במסגרת תמ"א ‭ 38 ‬  גבוה במיוחד, וב-‭2015‬ הוא הגיע לכ-%‭70‬ מכלל הדירות החדשות שנמכרו. בשונה מרוב הערים, ברמת גן מרבית הפרויקטים מקודמים במסלול הריסה  ובנייה מחדש – כ-%‭70‬ מהבקשות, לעומת ממוצע ארצי של 37%. ‬

למספר הפרויקטים הגבוה השלכות גם על הסביבה העירונית, בפרט לאור הדגש על מסלול הריסה ובנייה מחדש. פרויקטים של הריסה ובנייה מוסיפים בממוצע ‭ 21‬ דירות לבניין בעיר, לעומת 7 בחיזוק ותוספת. הדבר גורם לעיתים לעומס  משמעותי על התשתיות העירוניות: מבני ציבור, גנים ציבוריים ואפילו מדרכות אינם מספיקים תמיד לאוכלוסייה שמתווספת לעיר. תכנית המדיניות העירונית  לתמ"א ‭ 38‬ שנמצאת בתהליך כבר מספר שנים, זכתה להמלצות לתיקונים על ידי חוקרת שמונתה. חלק מההמלצות מצמצמות את זכויות הבנייה ואת מספר הקומות, אך עדיין לא ברור אלו מהן יתקבלו על ידי העירייה ומה מידת המענה שהן יספקו לסוגיה החשובה של התאמת התשתיות העירוניות לגידול הניכר במספר התושבים.  

קצב מתן ההיתרים בעיר גדל משנה לשנה, עד לשיא של כ-‭80‬ היתרים בשנת ‭ .2015 ‬  עם זאת, לקראת סוף ‭ 2015‬ חלה ירידה בקצב האישורים בעקבות החלטת ועדת הערר המחוזית לאמץ פרשנות מרסנת לזכויות הבנייה במסלול הריסה ובנייה מחדש. גם  התיקון החדש בנושא היקף הזכויות עשוי לקדם אחידות , ולהבהיר את התמונה בעניין.