מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות בהרצליה- ניתוח מדלן

הרצליה ממוקמת במקום הרביעי בארץ במספר ההיתרים מתוקף תמ"א 38 , לאחר רמת גן, תל אביב- יפו וחיפה. בעיר כ-130 פרויקטים שכבר קיבלו היתר וכ-140 בקשות נוספות מצויות בתהליכי היתר. כ-85% מן הפרויקטים שבהיתר מצויים במרכז העיר ובשכונה הירוקה שמיועדות למתיחת פנים משמעותית במסגרת התכנית האסטרטגית להתחדשות מרכז העיר.

במסגרת תכנית זו, העירייה מעודדת בנייה לגובה לאורך צירים ראשיים כגון דרך ירושלים, ארלוזורוב והבריגדה היהודית, תוך יצירת חזיתות מסחריות. רוב פרוייקטי ההתחדשות השונים שעתידים לצאת לפועל בשנים הקרובות יתמקדו במרכז העיר. במרבית השטח הנכלל בתכנית האסטרטגית, תתאפשר תוספת של 3.5 קומות במסלול הריסה ובנייה, כפי שהתירה תכנית הר/2213 ,התכנית המקומית לתמ"א 38 .

באזורים שלא סומנו תתאפשר תוספת של קומה וחצי בלבד, בשני המסלולים. מחוץ לאזור מרכז העיר תישקל כל בקשה לגופה. על אף שבפועל פחות מ-20% מההיתרים בעיר הם במסלול הריסה ובנייה, בשנתיים האחרונות ניכרת עלייה בהיקף הבקשות במסלול זה, שמגיע לכמעט מחצית מן הבקשות ב-2017-2016 .העלייה בשיעור הבקשות במסלול זה אינה מובנת מאליה לאור הבלבול והשינויים בשנים האחרונות במדיניות הארצית, והיא עשויה לשקף את העובדה שעליית מחירי הדירות הגבירה את ההיתכנות הכלכלית למסלול זה.

בעיר מקודמים גם מספר מתחמים גדולים של פינוי-בינוי, שמיועדים להוסיף אלפי דירות חדשות, הגדול מביניהם הוא פרויקט בתכנון מוקדם שיכלול את שכונת יד התשעה ועתיד להוסיף אלפי יחידות דיור חדשות. נתון חשוב בהקשר לכך הוא שהרצליה היא בין הרשויות להן ניתנו סמכויות לקדם תכניות פינוי-בינוי בעצמן, מבלי להזדקק לאישור הוועדה המחוזית, מתוך כוונה לייעל את הליך האישור.