מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות בהרצליה- ניתוח מדלן

הרצליה היא אחת מארבע הערים המובילות בארץ במספר ההיתרים שניתנו במסגרת  תמ"א ‭ ,38‬ עם כ-‭90‬ פרויקטים שמוסיפים כ-‭630‬ דירות חדשות.

במסגרת התכנית האסטרטגית להתחדשות מרכז העיר, העירייה מעודדת בנייה לגובה  לאורך צירים ראשיים כגון דרך ירושלים, ארלוזורוב והבריגדה היהודית, תוך יצירת חזיתות  מסחריות. מרכז העיר חולק לשלושה חלקים: החלק הצפוני מיועד להתחדש בעיקר כאזור  מגורים, החלק המרכזי ישלב שימור ופיתוח מוקדים כלל-עירוניים, כולל מסחר, פנאי  ותרבות משולבים במגורים, ואילו החלק הדרומי עתיד לעבור את השינוי הדרמטי ביותר, למשוך את מרכז הכובד של העיר דרומה ולהתפתח כאזור עירוני אינטנסיבי המשמש לפעילויות רבות ביניהן מסחר. אזורים אלה עתידים להוות בסיס לפרוייקטי ההתחדשות השונים שעתידים לצאת לפועל בשנים הקרובות.

בהרצליה פועלים כמאה יזמים, כאשר עשרת היזמים הדומיננטיים אחראים לכ-%‭40 ‬  מכלל הפרויקטים, ריכוזיות גבוהה יחסית. רוב הפרוייקטים מרוכזים באזור מרכז העיר,  השכונה הירוקה וגן רש"ל. עד היום אוכלסו בעיר כ-‭30‬ פרויקטים, כאשר רובם המוחלט במסלול חיזוק ותוספת. למרות שהרצליה נמנית על הערים שניסחו זכויות לתוספת בנייה במסלול הריסה ובנייה מחדש ומצהירה על כך שזהו מסלול ההתחדשות המועדף,  במיוחד בצירים הראשיים של העיר, בפועל פחות מ-%‭20‬ מהפרויקטים הם במסלול זה, כשמרביתם בניינים נמוכים שהכדאיות הכלכלית בהם נשענת גם על זכויות בנייה מתוקף  התב"ע שלא נוצלו.  

בעיר מקודמים גם מספר מתחמים גדולים של פינוי-בינוי, כאשר הרצליה היא בין הרשויות להן  ניתנו סמכויות לקדם תכניות פינוי-פינוי בעצמן, מבלי להזדקק לאישור הוועדה המחוזית, מתוך כוונה לקצר ולייעל את הליך האישור.