מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות ברעננה- ניתוח מדלן

ברעננה קיבלו כ-‭80‬ פרויקטים היתרי בנייה במסגרת תמ"א ‭ ,38‬ וכ-‭80‬ נוספים ממתינים להיתר.

נושא ההיתרים עבר שינוי משמעותי בשנה האחרונה, שהחל במספר מגבלות חדשות  בנושאי חניה וקווי בניין, והמשיך בהקפאתה של תכנית רע/‭1010‬ שהתירה ניוד זכויות  בבניין עצמו ותוספת של ‭ 3.5‬ קומות לבניינים בני שלוש קומות על עמודים שעוברים חיזוק ותוספת.

המגבלות החדשות עלולות לשנות את תמונת ההתחדשות העירונית בעיר ולגרום לירידה  בהיקפה, תוך התרכזות המיזמים באזורים שבהם הצפיפות העכשווית היא נמוכה, על מנת  להגיע לכדי כדאיות כלכלית. נושא נוסף ייחודי, היא העובדה כי במקרים רבים מדובר  בבניינים עם שתי כניסות, מה שמגדיל את היקף ההשקעה בתשתיות בכל פרויקט.

ההתחדשות העירונית בעיר ממוקדת במרכזה, ובמיוחד לאורך ציר אחוזה וברחובות הסמוכים. מציאות זו עוגנה לאחרונה גם בתכנית המתאר במסגרתה נקבע כי שכונות  מרכז העיר – קריית דוד רמז, קריית ויצמן וצפון שכונת מרכז העיר, הן השכונות  העיקרית שבהן תתאפשר בנייה של עד ‭ 7-8‬ קומות. עוד נקבע כי במתחמים המוגדרים  כמוקדי בנייה לגובה - בדרך כלל לאורך הצירים הראשיים ויצמן ואחוזה, אך גם  ברחובות כמו מגדל - תתאפשר בנייה של עד ‭ 10‬ קומות. במרבית העיר גובה הבנייה  למגורים אף נמוך מכך, ולמעשה, המדיניות העירונית מקדמת בנייה לגובה נמוך יחסית, במיוחד ביחס לערים אחרות, כאשר הטענה היא שבנייה כזו עולה בקנה אחד עם הרצון לשמר את אופייה הקהילתי של העיר.  

הפרויקטים שאושרו מוסיפים ‭ 600‬ דירות נוספות לעיר, כאשר בממוצע נוספו עוד כ‭7- ‬  דירות לבניין. מדובר בתוספת קטנה יחסית, התואמת את המדיניות העירונית המעודדת חיזוק ותוספת קומות ולא הריסה ובנייה מחדש: רק פרויקטים אחדים הם בניינים שעוברים הריסה ובנייה מחדש.