מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות ברעננה- ניתוח מדלן

ברעננה קיבלו כ-100 בניינים היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38 , וכ-70 נוספים ממתינים להיתר. נתון זה ממקם את העיר במקום החמישי בארץ במספר ההיתרים שניתנו. עיקר ההתחדשות העירונית מרוכזת כמובן בשכונות מרכז העיר המתאפיינות בבנייה רוויה, ועל פי תכנית המתאר יוכלו הבניינים באזור להגיע לגובה של 8-7 קומות. עד כה, כמעט כל ההיתרים (97%) ניתנו במסלול חיזוק ותוספת.

יחד עם זאת, בשנתיים האחרונות ניכרת ירידה משמעותית במספר הבקשות שהוגשו, וזאת בעיקר בשל שינויים בתמ"א 38 הארצית שהשפיעו על הזירה המקומית וגרמו ליזמים ותושבים רבים “לשבת על הגדר". תכנית רע/1010 ,התכנית המקומית לתמ"א 38 ,הוקפאה לאחר שתיקון 3 הארצי אפשר תוספת של 3.5 קומות במסלול חיזוק ותוספת, בניגוד לכוונה המקורית.

בשנתיים האחרונות הוכן מתווה תכנוני חדש לעיר שיחליף את התכנית הקודמת. המתווה החדש, המצוי לפני אישור סופי, מבוסס על שיטת חישוב הזכויות שנקבעה בתיקון 3 א’ תוך ניסיון לאזן בין כלכליות הפרויקט להיקף התשתיות הקיים בכל אזור. התכנית החדשה מנסה לתמרץ את מסלול הריסה ובנייה על ידי אימוץ העקרונות העיקריים של תיקון 3 א’ בעניין תוספת קומות, ומעניקה הקלות לבניינים שבהם ישנה דירת גג (“גג תפוס") המפחיתה מכדאיות הפרויקט. כמו כן היא מחריגה את מע"ר אחוזה (בין הרחובות שברץ והנשיאים) בו יש כוונה לקדם פרויקטים של פינוי-בינוי לגובה של עד 10 קומות, תוך התייחסות לשירותים ולתשתיות חדשות וליצירת שימושים מעורבים שיתאימו לאופיו של מרכז העיר.

נכון למחצית 2017 , כ-50% מ-350 הבניינים המועמדים לתמ"א 38 כבר מצויים בתהליך, אחוז ניצול גבוה ביחס לערים אחרות, ולכן יש להניח כי בשנים הקרובות נחזה ברעננה מאבדת את מקומה בצמרת טבלת ערי ההתחדשות העירונית לטובת ערים אחרות שבהן עיקר הפוטנציאל טרם מומש.