מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות בראשון לציון- ניתוח מדלן

עד כה ניתנו בראשון לציון כ-100 היתרים במסגרת תמ"א 38 , וכ-90 פרויקטים נוספים ממתינים להיתר. הפרויקטים השונים מתפרסים בעיקר בשכונות מרכז העיר הוותיקות, ובמיוחד בשכונות רמז, רמב"ם ואברמוביץ’, אשר הוגדרו בתכנית המתאר החדשה כאזורים שבהם ניתן לבנות לגובה של עד 12 קומות.

עם זאת, בחודשים האחרונים הופסקו היתרים חדשים מכוח תמ"א 38 במרבית אזורי העיר, וזאת עקב השתלשלות אירועים שכללה הגעה למספר ההיתרים המקסימלי שאישרה התכנית המקומית לפי סעיף 23 ולנוכח פסיקת בית משפט.

כעת פועלת העירייה לאישור תכניות חדשות שיאפשרו להמשיך ולאשר תמ"א 38 בעיר: תכנית אחת עוסקת במסלול הריסה ובנייה, ומכוחה ניתן יהיה לאשר תוספת של עד פי 2 מן הדירות הקיימות בבניין, בשטח ממוצע של 110 מ"ר לדירה. תכנית נוספת עוסקת במסלול חיזוק ותוספת, ומכוחה ניתן יהיה לחזק מבנים תוך העברת חלק מן הדירות שיתווספו למגרשים ריקים.

שטח יחידות הדיור הנוספות לא יעלה על 30% מן היחידות בבניין הקיים, ושטח ממוצע של דירה יעמוד גם כן על 110 מ"ר. בנוסף, במסגרת תכנית המתאר החדשה של העיר הוטמעה אפשרות לבנייה של עד 40 קומות לאורך צירים במרכז העיר כמו הרצל, ז’בוטינסקי ורוטשילד שהוגדרו כאזורי בנייה לגובה. מסמכי מדיניות ופרוגרמות יגדירו היכן ובאיזו מידה עוצמות הבנייה יכולות להיות גבוהות יחסית, ובמקטעים אלה תתאפשר הכנת תב"עות בהתאם.