מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

דבר ראש עיריית פתח תקווה

"העיר מקדמת התחדשות עירונית בעירוב שימושים וגם כזו שאינה למגורים"

פתח תקוה חוגגת השנה 140 להיווסדה, המושבה הראשונה שקמה בישראל הלכה והתפתחה והייתה לעיר החמישית בגודלה במדינת ישראל המונה כיום למעלה מ-260,000 תושבים. העיר הלכה ונבנתה סביב מרכז העיר הישן, סביב השוק וכיכר העיר, וברבות השנים הלכו וקמו שכונות רבות סביב, חלקן ותיקות כשכונות שעריה ואחדות וחלקן חדשות כשכונות הדר המושבות וכפר גנים החדשה.

הפוטנציאל להתחדשות עירונית בעיר פתח תקוה באמצעות תוספת יחידות דיור הינו עצום ומוערך באלפי יחידות דיור באזור מרכז העיר. עיריית פתח תקוה וקברניטיה מתייחסים להתחדשות עירונית במובן הרחב של המילה, תוך שהם מתייחסים להתחדשות הכוללת תוספת יחידות דיור בבניין קיים ושיפוצו, במסגרת תמ”א 38 , הריסת מבנה באופן מלא או חלקי והוספת יחידות דיור במסגרת תמ”א 38 , וכן איתור שטחים גדולים או קטנים לבנייה או לתוספת, הכוללת בחלק מן המקרים הריסת מבנה קיים. שטחים מעין אלה קיימים בשפע במרכז העיר פתח תקוה ומחוצה לה.

לצד היתרונות של התחדשות עירונית, המחייה את האזורים הוותיקים והמסחר הקיים בהם, “מצעיר” את השכונה, מעלה את ערך הנכסים ותורם לשיפור החזות הכללית של הבניינים בפרט והרחוב בכלל, קיימים חסרונות שיש להתייחס אליהם בשימת לב בעת קבלת החלטות בדבר התחדשות עירונית, והם התשתיות הקיימות לקליטת התושבים החדשים באותן יחידות שתתווספנה. לא ניתן יהיה לבנות יחידות נוספות בעיר באזור שאינו ערוך תשתיתית בעורקי תחבורה נוחים, מדרכות בטוחות, מבני חינוך מתאימים ועוד.

העקרונות של עירוניות טובה הם שמנחים את קברניטי העירייה- מתן שירות מיטבי לתושבי העיר הקיימים והחדשים. בשנה האחרונה מהרשות מקדמת ביתר שאת פרויקט התחדשות עירונית בשתי שכונות מגורים ותיקות, שכונת אחדות ושכונת רמת ורבר. בשתי שכונות אלה נעשה תהליך מעמיק עם התושבים, אנשי מקצוע ומשרד השיכון השותף לדרך, במטרה לתת מענה נכון ומאוזן לכל צרכי השכונה, לשדרג את המרחב הציבורי (מבני ציבור, שטחים פתוחים, ותחבורה), המרחב הפרטי (מבני מגורים ומסחר) ולמנף מוקדים עירוניים קיימים. תכנית נוספת הרוקמת עור וגידים היא תכנית מתאר להתחדשות אזור התעשייה קריית אריה במטרה לשפר את דרכי הגישה, התשתיות ולספק מרחב חדשני ונוח לאלפי העובדים באזור.

העיר פתח תקוה אף מקדמת התחדשות עירונית שאינה למגורים, התחדשות עירונית בעירוב שימושים. כך למשל תבנה התחנה המרכזית החדשה, על בסיס התחנה הוותיקה, וסביבה ישתנה המרקם האורבני. במקום יוקם מרכז מסחרי, יוקמו בתי עסק שונים ומשרדים, הרחוב וסביבתו ישופצו, התנועה ברחוב תשתפר (גם בזכות סיום עבודות הרכבת הקלה) ועוד. עיריית פתח תקוה אם כן, היא בין הערים המובילות בקידום פרויקטים במסגרת תמ”א 38. התחדשות עירונית המקודמת בעיר היא כזו המבוססת על העקרונות של עירוניות טובה, השומרת על איזון בין צרכי התושבים הקיימים והעתידיים לבין הכדאיות הכלכלית של היזמים בפרויקטים השונים.

יצחק ברוורמן                                                                                                                                                                                      ראש עיריית פתח תקוה