מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות בפתח תקווה- ניתוח מדלן

מרבית מיזמי התמ"א בפתח תקווה מבוצעים כיום במרכז העיר. מצב זה צפוי להמשיך גם בשנים הקרובות, לאור בקשות רבות שממתינות להיתר. שכונות פופולריות נוספות הן עין גנים ומחנה יהודה הסמוכות. בתחילת 2016 הודיעה העירייה על תחילת גיבוש תכנית מקומית לתמ"א 38 .

התכנית מצויה בשלבים מתקדמים של הכנה, ועד להשלמתה הוגדרו תנאים להוצאת היתרים, שעשויים להיות בסיס גם לתכנית המתגבשת. במקביל, מקדמת העירייה הכנת תכנית מתאר עירונית שתכלול את העקרונות להתחדשות עירונית. על פי תנאי הביניים, במסלול חיזוק ותוספת תותר תוספת של עד 2.5 קומות ומילוי קומת עמודים. מספר יחידות הדיור שיתווספו בכל קומה יהיה זהה לקומה טיפוסית בבניין. במסלול הריסה ובנייה תותר תוספת של 2.5 קומות ומספר הדירות יגיע לעד פי 3.5 מן הדירות הקיימות.

יחד עם זאת, ללא תכנית התחדשות עירונית מאושרת, ועם תכניות פינוי-בינוי ישנות רבות שטרם יצאו לפועל, קיים קושי להעריך האם תקודם התחדשות משמעותית בחלקים הוותיקים של העיר, הסובלים מדימוי נמוך ביחס לשכונות החדשות, ולהעריך את היקף הזכויות שאותן ניתן יהיה לנצל ברמה עירונית.

חשוב לזכור שקיימת אי-ודאות גם באשר לכמות השטחים הציבוריים ולפריסת התשתיות השונות שעלולים לא להספיק לאוכלוסייה החדשה שתתווסף לעיר. לפחות בהקשר לנושא התחבורתי, הקו האדום של הרכבת הקלה עשוי לספק חלק ניכר מצרכי התושבים באזורים הוותיקים של העיר.