מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

פעילות בבת ים - ניתוח מדלן

עד כה קיבלו כ-50 בניינים היתרי בנייה במסגרת תמ”א 38 ,והם צפויים להוסיף לעיר כ-600 דירות חדשות. מדובר במספר משמעותי בפני עצמו, אך עיקר המדיניות העירונית מכוונת לקידום פרויקטים של פינוי-בינוי, שהם לרוב גדולים יותר בהיקפם, ומעודדים בנייה לגובה של מגדלי מגורים. בעיר ישנם כ-60 פרויקטים של פינוי-בינוי בשלבי תכנון שונים, המיועדים לייצר מעל ל-20,000 דירות חדשות, מרבית הפרויקטים הגדולים הם בשלבים מוקדמים של תכנון, ורק חלק זעום מהם בשלבי היתר או אכלוס חלקי.

חשוב לזכור שגם מתן תוקף לתב”ע במתחם המיועד לפינוי-בינוי לא מבטיח את ביצועו, לאור מקרים של היתכנות כלכלית נמוכה, מאבקים משפטיים שונים וסיבות אחרות. ערכי הקרקע הנמוכים יחסית בעיר הם גורם מרכזי שמאט כרגע את תהליכי ההתחדשות העירונית. סיכויי השלמתם של הפרויקטים הגדולים אינם ברורים, גם לאור העובדה שהסכם הגג עם הממשלה למימוש התחדשות עירונית בבת- ים נמצא במשא ומתן מתקדם אך טרם נחתם.

מימוש ההסכם צפוי לחזק את היכולת הכלכלית של הרשות לתמוך בגידול של כ-50% במספר התושבים בעיר, ויכול להוות זרז משמעותי לקידום הפרויקטים. יחד עם זאת, יש לזכור כי התפתחות ההתחדשות העירונית בעיר קשורה למשתנים רבים בהם אופי השירותים והכלכלה העירונית, סיוע מהמדינה במסגרת הסכם גג, שווי הקרקע בשכונות השונות, מדדי