מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

שמאים מובילים

ז.כ. מחקר וסקרים

"יזמים פחות נענים ל'פינוי-בינוי' בפריפריה כי פרויקט חדש ממש יותר כלכלי עבורם, וכך, בפרויקטים פחות רווחיים אושר פתרון של מתן 'קרקע משלימה' ע"י רמ"י, שמחכירה ליזם קרקע פנויה לשיפור כדאיות הפרויקט. קבלת הקרקע תאזן את כלכליות ההקמה. לגבי תקן 21 :עקרונותיו נכונים אך עליו לעבור עדכונים. הטענה שרווחיות היזם בתקן גדולה מדי במרכז, לא נכונה. יש הוצאות עתק שהתקן לא הביא בחשבון, כמו מטלות שמייקרות את הפרויקט (כביש), כך שהכדאיות ליזם נמוכה יותר"

קמיל טרשנסקי רפאל

"בפרויקטים מאתגרים של התחדשות עירונית, ראוי ומומלץ גם ליזמי נדל”ן וגם לדיירים להיעזר בשירותיו של שמאי מקרקעין. השמאי יבחן את התמורות הכלכליות והרווחיות הניתנות להשגה. יחודיות המשרד שלנו היא ביכולת לראות את שני צידי המטבע ולתת מענה מקצועי מיטבי לכל צד באותה עסקת חבילה"

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות’

"במיני - התחדשות עירונית לא קיימת הסדרה כמו בפרויקטים גדולים, אך יש מודעות של בעלי הדירות ועוה"ד המייצגים לשילוב שמאי שמשמש כיועץ מתחילת התהליך. השמאי עוזר להגיע למיצוי זכויות בעלי הדירות, שומר על הדיירים מיזמים לא אחראים, ויכול לשמש כגורם ניטרלי לצורך חלוקת התמורות והאיזון בין הדיירים, נושא קריטי לקידום התהליך לדיירים וליזם"

מוטי זייד, שמאי מקרקעין וכלכלנים בע"מ

"כשיש תחרות הרווחיות יורדת. בעבר דיירים עשו 'שופינג' בין יזמים ובחרו במי שנתן את המרב, אך המצב השתנה. יש יזמים שבו ימכרו את הדירות החדשות, אבל המחירים X שהחלו לבנות לפני שנתיים, והבטיחו 25 מ"ר תוספת לדירה, כי בנו על מחיר ירדו וחברות נפגעו ברווחיהן. כשזה נוגע לקצפת, ניחא, אך כשהן יגיעו ל'לבן', זו בעיה. ב-2017 השוק התמתן ויש ירידה במכירות ובמחירים, כך ש'הכוח' שהיה לדיירים ייחלש והמצב ב-2018-2019 יהיה שפוי יותר, ’זה נהנה וזה לא חסר'"

רון רודיטי

"כשהקרקע מוגבלת יש לעודד הסבה מתעסוקה וממשרדים למגורים. בערים ישנם שטחים כאלה שסיימו את חייהם הכלכליים וצפויים להתרוקן בקרוב. יש לאפשר תוספת שטחי מגורים במקביל לתהליך החיזוק, וליצור תמהיל נכון. דוגמה: עיריית ת"א מחכירה מבנים בצידי האיילון, שחוזיהם הסתיימו וחידושם כרוך במחלוקות בין הצדדים. עדיף לנצל שעת כושר זו, לעודד ולתמרץ את החוכרים ליזום איחוד מתחמים לצד חיזוק והתאמת המבנים הישנים להיום, כך שהעירייה והציבור ייצאו נשכרים"

נחמה בוגין בע"מ

"נוכחות שמאי בפרויקטי התחדשות היא חיונית מתחילת הדרך, הן מבחינת היזם שרוצה לבחון היתכנות כלכלית, הן מבחינת הדיירים שרוצים תמורה ראויה והן מבחינת הרשויות המתלבטות בשאלת ההכרזה על הפרויקט כפינוי-בינוי, גם בשל הפטור מהיטל השבחה. חרף זאת, המידע מדוחות אלה מנוצל לעיתים לרעה ע"י הרשויות"