מצא חברה מובילה בפינוי בינוי או תמ"א 38
על סמך דירוג אוביקטיבי

מנהלות מובילים

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

44 פרויקטים לפינוי ובינוי מקודמים כיום בירושלים. "יותר מ-3,500 יחידות דיור נכללות בתוכניות מאושרות וזמינות לביצוע, וחלקן כבר בהליכי הוצאת היתר בנייה", אומר עמית פוני-קרוניש, ראש מנהלת התחדשות עירונית בירושלים, הפועלת תחת החברה העירונית מוריה